MBA, pomůže v kariérním postupu?

Hledáte možnost, jak získat skvěle placenou práci a posunout se ve svém životě dále? Chtěli byste pracovat na vyšším postu a být za to náležitě odměněni? Nebo chcete založit vlastní firmu a potřebujete know-how? Všechny případy mají společné řešení, a to jednoleté studium MBA. Jak probíhá, co je jeho náplní a kde se přihlásit?

Co je MBA a proč ho chtít

MBA (Master of Business Administration) je vzdělávací program, který je zaměřen na rozvoj manažerských znalostí a dovedností. Současně je také prestižním a uznávaným titulem, který je znám ze zahraničí. Pokud chcete své šance na trhu práce zvýšit, je čas o něm přemýšlet. Studium MBA nabízí v České republice škola European School of Business & Management SE. Je nastaveno tak, aby uchazeč mohl studovat i při zaměstnání, jelikož kombinuje online studium s interaktivními workshopy. Forma studia vychází z tzv. Oxfordského vzdělávacího modelu, jehož podstatou je rozvoj schopností a dovedností a současně jejich demonstrace na reálných příkladech.

1 rok a možný je i individuální plán

Délka studia MBA je na European School of Business & Management SE pouhý jeden rok. Během roku studenti absolvují 3 bloky. První je zaměřen na témata z oblasti HR, financí, Public Relations a managementu, v druhém bloku si studenti volí specializaci a třetí blok obsahuje volitelné předměty. Studium má formu e-learningu a studenti také dochází na workshopy, které vedou profesionální lektoři. Tyto přednášky probíhají o víkendech. Velkou výhodou je, že si každý může nastavit individuální plán studia tak, aby ho mohl bez problémů skloubit se svým zaměstnáním. Studenti si v rámci studentské sekce volí termíny výuky podle toho, jak jim vyhovují. Do programu je možné se zapsat kdykoliv během roku. Na závěr studia musí studenti vypracovat závěrečnou práci a obhájit ji.

Pokud se chcete posunout dále, začněte o studiu MBA uvažovat. Kompletní informace, seznam studijních oborů i ceník najdete na www.esbm.cz.