Studium cestovního ruchu jako cesta k úspěchu

Existuje jen málo oborů, u kterých existuje téměř 100% jistota, že se budou do budoucna rozvíjet. Pokud tedy v současné době řešíte, kam pošlete vaše dítě na další studium po základní škole, dobře si vše promyslete. Jedním z oborů, které nabízejí jistotu dalšího rozvoje, je právě cestovní ruch. I vaše dítě ho může studovat v Praze na prestižní střední škole ARCUS. Proč právě zde?

Velký důraz na inividuální přístup

Střední škola ARCUS je jednou z mála středních škol, která na první místo staví moderní výuku a současně s ní i individuální přístup ke studentům. Do každého ročníku je přijímáno 25 studentů, je to z toho důvodu, aby učitelé mohli se studenty intenzivně pracovat a věnovat se jim individuálně. Přijímací řízení je nastaveno na hodnocení výsledků na základní škole, studenti mohou kromě známek získat i body za úspěchy na školních soutěžích.

Výuka zaměřena maximálně prakticky

Studium je koncipováno tak, aby studenti získali maximum informací a byli připraveni na vstup do zaměstnání, případně i na další studium na vysoké škole. Povinná je například výuka 3 cizích jazyků (studenti vybírají z angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny). Učí se také předměty jako je výpočetní technika, psychologie, podniková ekonomika, účetnictví, průvodcovství, základy práva a další. Studium je také ve velké míře zaměřeno na praxi. Studenti dochází do cestovních kanceláří a mohou se také zapojit do chodu CK ARCUS, kterou škola vlastní. Mají tak šanci v praxi rozvíjet své znalosti a rozhodnout se, čemu se budou věnovat. Více se dozvíte na stránkách o škole.

iPad jako praktický dárek

Studenty jistě potěší, že po přijetí jim škola zapůjčí výkonný iPad mini, který mohou využívat při výuce.

Střední škola cestovního ruchu ARCUS Praha je připravena i na mimopražské studenty, kterým nabízí ubytování. Studenti také mhou využívat sportovní areál.