Investiční skupina DRFG expanduje na polský trh. Jaké má konkrétní plány?

Jan Pelíšek, který je aktuálně ředitelem Real Estate Development CEE, poslední čtyři roky vedl polskou pobočku Rusňákovy skupiny DRFG. K tématu expanze DRFG na polský trh má tak skutečně mnohé co říct. Jaké jsou v tomto směru její plány do budoucna? 

Polský trh je zahraničním investorům otevřený

„Polský trh je zahraničním investorům otevřený. Více než 90 % všech investic v rámci polského trhu tvoří zahraniční investoři. Právě Česko je pak v rámci polského trhu ze zemí střední a východní Evropy výrazným investorem,“ říká Jan Pelíšek na úvod. 

Poté dodává: „Před dvěma lety tvořily české investice více než 77 % všech investic, které do Polska ze zemí východní a střední Evropy putovaly. Celá politika Polska je tak orientována na natáhnutí zahraničních investic.“ 

Plány Rusňákovy skupiny DRFG na polském trhu 

DRFG se v Polsku věnuje v rámci real estate hlavně dvěma oblastem – logistice a retail parkům. 

„Retail je něco, s čím jsme jako investiční skupina DRFG kdysi začínala. Máme v tom značné know-how. Takže v tom pokračujeme a pokračovat budeme,“ vysvětluje Pelíšek. 

„Kam se naše aktivity rozšířily? Směrem do developmentu, takže už nenakupujeme pouze stojící aktiva, jak tomu bylo několik let nazpět, ale dnes aktivně hledáme projekty i v retailu. Dále jsme tuto aktivitu rozšířili o logistiku. Protože právě o logistiku je velký zájem a Polsko je z mnoha důvodů na tento typ investice ideální zemí,“ dodává. 

Kromě zahájení výstavby na již zakoupených pozemcích plánuje letos v Polsku skupina DRFG Davida Rusňáka dokončit rozestavěné projekty a vstoupit do projektů nových. O jaké se jedná?

„Největší výzva, kterou bychom chtěli zahájit, je výstavba logistického projektu v Boleslavci. Jedná se o projekt o rozloze 200 000 m² hal. Mimoto dokončujeme jeden menší projekt logistické haly v Poznani“ uzavírá povídání Jan Pelíšek. 

Autor: Michal Pecka