Distribuce je pro investiční skupinu DRFG naprosto zásadní

Břetislav Hrabě je ředitel distribuce DRFG, která po změnách akcionářské struktury v roce 2019 nově zahrnuje kromě obchodu také PR a marketing. Podle něj je obchodní, a především akviziční oddělení pro DRFG zcela klíčové, protože u distribuce začíná a končí celý příběh skupiny.

Podle slov Břetislava Hraběte bylo uplynulé období z pohledu distribuce velmi úspěšné. Distribuce vznikla v roce 2014 a DRFG Davida Rusňáka tehdy jako jedna z prvních skupin začala nabízet prospektované dluhopisy v neveřejné nabídce. Dokázali také založit dluhopisový fond, naplnit jej kapitálem a po dvou letech z něj strategicky vystoupit. Uvědomili jsme si, že dluhopisová strategie nemá do budoucna smysl a správnost toho rozhodnutí dokládá i fakt, že většina tehdejších klientů DRFG investovala prostředky do nově zřízeného nemovitostního fondu, na který má skupina, na rozdíl od dluhopisů, přímý vliv.

Distribuce DRFG se zaměřuje především na vlastní finanční produkty

Klienti podle řady recenzí a také názoru Břetislava Hraběte nepožadují nezávislost finančních produktů, zajímá je pouze výnos. DRFG si proto věci řeší sama, je to podle něj daleko méně rizikové a dokáží také lépe predikovat jejich další vývoj. Prodávají kombinace investic od raného stádia investování, kdy projekt kupují do skupiny ve formě dluhopisů, až po investice, kdy projekt exitují, například do nemovitostního fondu.

DRFG se od svého počátku snaží vytvořit silnou interní finanční distribuci. V roce 2013 Českou národní banku požádali o licenci investičního zprostředkovatele, a položili tak základ celé distribuce. Další vývoj byl podobný vývoji celé skupiny. Zřídili zmiňované fondy, do portfolia začlenili také obchodníka s cennými papíry a v roce 2016 začali s akvizicemi finančně poradenských firem, které bez diskuzí odpovídaly velikosti distribuce i celé skupiny. Dnes se tak jasně ukazuje, že DRFG není žádné letadlo, ale seriózní investiční skupina, která svým klientům úročí jejich vložené prostředky.