Archivační boxy vás ochrání před vyhazovem

Cílem každé firmy nebo podnikatele dnešní doby je chytře investovat do svého vybavení. A jelikož většinou není financí nazbyt, šetří se na všem, co se nepovažuje za důležité. Například na kancelářském vybavení a pomůckách pro administrativní pracovníky. U těch se většinou sahá po nejlevnějších variantách, protože se nepředpokládá, že by příliš záleželo na jejich kvalitě. Ano, taková sešívačka nebo děrovačka jistě neprojdou větší zátěží, ale co třeba archiválie?

Archivační boxy je třeba vybrat pečlivě. Pokud se rozhodnete pro nízkou cenu na úkor kvality, nejspíš skončíte jako nejmenovaná sekretářka na úřadě práce v Praze, o níž se kdysi objevila úsměvná reportáž na jednom ze zpravodajských serverů. Při stěhování kanceláře do nových prostor použila na šanony místo archivační krabice bednu od zeleniny.

O měsíc později dostala výpověď na základě stížností od občanů, kteří své dokumenty dostávali zašpiněné od hlíny a pokroucené vlhkostí. Nezodpovědná přeprava dokumentů ve špinavém boxu způsobila ženě vyhazov z práce. Odvolávala se s touto domnělou křivdou na příslušných orgánech, ale bez výsledku.

Lze také zmínit případ úředníka ze severních Čech, který nehodil za hlavu pouze archivační krabice, ale jakýkoliv přepravní box vůbec. Cenné dokumenty skončily v nepříznivém počasí rozházené všude po ulici, jen ne tam, kde měly být – v bezpečí kanceláře.

Pokud patříte mezi úředníky, vezměte si z těchto situací ponaučení, ať už jde o archivační boxy, šanony nebo obyčejnou izolepu. Šetřit se nevyplácí ani na zdánlivě obyčejných věcech. A zrovna archivační krabice nestojí tak moc, stačí se podívat na internetu. Navíc jde o dlouhodobou investici, například účetní doklady je třeba archivovat minimálně 5 let a roční výkazy po dobu alespoň deseti let. Existují dokumenty, u nichž je povinnost archivace dokonce delší, a to v řádu několika desítek let!