Zdravotnictví, školství, státní správa. I zde se musí dodržovat BOZP

Pokud podnikáte nebo se pohybujete ve světě byznysu, víte, že je nutné dodržovat BOZP. Pokud nebude bezpečnost práce vyřešená, v případě příchodu kontroly může být udělena pokuta sahající až do milionů korun. Zatímco podnikatelé si moc dobře uvědomují, že BOZP se musí dodržovat, nutnost dodržovat BOZP si neuvědomuje školství, zdravotnictví nebo státní správa. Zde je však rizikových faktorů mnohem více. 

Pokud bychom měli zůstat u zdravotnictví, pravdou je, že se zde nachází mnoho specifických rizik, která ohrožují zdraví a někdy i životy pracovníků. Co se týče školství nebo státní správy, i zde se objevuje celá řada rizikových faktorů, které mohou mít negativní dopad či vliv na zdraví člověka. 

Jaké jsou rizikové faktory v jednotlivých odvětvích?

Aby bylo zcela jasné, že pravidla bezpečnosti práce se musí dodržovat i ve zdravotnictví, školství a také ve státní správě, zmiňme si konkrétní rizikové faktory, s nimiž se v jednotlivých odvětvích setkáme. Ve zdravotnictví k rizikovým faktorům patří zejména uklouznutí, podvrtnutí, také ruční manipulace s pacienty, která může vést k poranění páteře. Jistým rizikovým faktorem je mimo jiné i bodné zranění, popálení či neionizující záření. 

Rizikové faktory se nachází i ve státní správě. Patří k nim již zmiňované uklouznutí nebo podvrtnutí, také dopravní nehody služebních vozidel. Také jsou jistým rizikovým faktorem úrazy způsobené při manipulaci se zemědělskou technikou. 

A co se týče rizikových faktorů ve školství, k nim patří práce s biologickými činiteli, které se musí provádět v kontrolovaném pásmu. 

Když si s BOZP nevíte rady

Chtěli byste si BOZP vyřešit, ale nevíte si s tím rady? Obraťte se na firmu Extéria, která se vám postará o vše, co s BOZP a také s PO souvisí. Na internetu najdete celou škálu referencí, recenzí a zkušeností s firmou, což vám pomůže v rozhodování, jestli se na firmu obrátíte či nikoliv.