Bezpečnost práce na prvním místě

O bezpečnosti jsou pravidelně poučováni pracovníci výrobních i stavebních firem, ve kterých může dojít k vážnému úrazu či poranění. Bezpečnost by ale na první místo měly povýšit všechny společnosti a vůbec nezáleží na tom, zda zaměstnanci sedí pouze v kancelářích. Pravidelná školení a lékařské prohlídky zaručují informovanost i zajištění norem a vnitřních předpisů dané organizace.

Obraťte se na profesionály a zabezpečte provoz

Možná i vy právě stojíte před úkolem zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců či vytvoření vhodných pracovních podmínek tak, aby byly dodrženy všechny postupy za použití ochranných pracovních pomůcek. Jestliže nemůžete najít vhodného bezpečnostního technika s potřebným oprávněním a znalostmi bezpečnosti práce a požární ochrany, přijměte možnost vstupního auditu. Ten zahrnuje detailní seznámení s vaším pracovištěm, vyhodnocení rizik a navržení opatření. K těm patří samozřejmě i pracovnělékařské prohlídky či e-learning.

Právě tato moderní metoda se uplatňuje většinou u opakovaných soustředění, jako jsou například učení řidičů, první pomoci, vedoucího managementu a odborná školení pro dělnické profese. Probíhají za přítomnosti kvalifikovaného pracovníka, popřípadě přímo v kanceláři zaměstnanců. Pokrokovou metodou vzdělávání přes počítač se můžete školit také v oblasti BOZP a PO. Profesionálové vám navrhnout vhodné postupy a způsoby, jak předcházet rizikovým situacím a zabezpečit pracoviště tak, aby se nestal pracovní úraz.

Chcete se vzdělávat v oblasti bezpečnosti práce?

Pracovně bezpečnostní problematika je velmi rozsáhlá a vyžaduje pravidelné školení a sledování aktualit. Bezpečnostní technik má před sebou obrovskou zodpovědnost, během níž zodpovídá za bezrizikové pracoviště a plnění nastaveným vnitřních norem. Odborníci vám vysvětlí, že tato oblast nezahrnuje pouze ochranné pracovní pomůcky anebo dokumentace BOZP, ale také detailní zpracování únikových východů, shromažďovacích míst, revizi hasicích přístrojů a mnoho dalších úkonů, které vyžadují odborné znalosti a poradenství v prevenci bezpečnosti práce.