Nespoléhejte se na vlastní síly! I drobná odchylka způsobí problém!

Chceme vás upozornit na možnost služeb od profesionálů, které využijete ve váš prospěch. Už jste jistě i vy zpozorovali, že se svět propojuje především v oblasti byznysu. I vám se možná naskytla příležitost navázat spolupráci se zahraniční firmou a posunout se v byznysu dále. Začátkem každé úspěšné spolupráce je smlouva. Nejen s ní je výhodné si nechat pomoci. Od koho a v kterých případech se ještě pomoc vyplatí?

Malá nesrovnalost = velké problémy

Zahraniční firma nebude ztrácet čas tím, aby vám smlouvu překládala do češtiny. Stejně to funguje i naopak. Je na vás, abyste firmě předložili veškeré potřebné matriály v jazyce, který vyžaduje. Nejčastěji se v obchodních stycích využívá angličtina. Nemyslete si, že i když umíte mluvit, smlouvu zvládnete pochopit. Odborné termíny pravděpodobně nebudete znát všechny. Stačí přehlédnout nebo si špatně vyložit pár slovíček a problém je na světě.

Nespoléhejte se na vlastní schopnosti, ale svěřte překlad textů odborníkům. Na překladatelské služby oficiálních dokumentů se specializuje společnost PRESTO PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

Profesionálně a rychle!

Nabízí profesionální překlad textů jako jsou například obchodní smlouvy, dále také překlad zákonů, vyhlášek, směrnic, bezpečnostních předpisů aj. Specializuje se také na překlad rozsudků, daňových přiznání, účetních závěrek, podkladů pro výběrová řízení, norem, dokumentů ISO a dalších. PRESTO PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. zajistí i kompletní tlumočnické služby (včetně veškeré tlumočnické techniky).

Překlad textů provádí do běžných světových jazyků jako je angličtina, němčina, francouzština, čínština, ruština, španělština a mnoha dalších. Problémem nejsou ani méně obvyklé jazyky jako je azerbajdžánština, tamilština, gudžarátština aj.

Překlad textů si jednoduše objednáte online na oficiálních stránkách společnosti presto.cz nebo na telefonním čísle 225 000 722. Nabízí také expresní překlad – do 24 h přeloží až 50 normovaných stran!