DRFG Davida Rusňáka v období prosperity nezapomíná na lidi v nouzi

V investiční skupině Davida Rusňáka si uvědomují, že mnozí lidé mají z objektivních důvodů cestu k životnímu štěstí trnitější než většina z nás. A proto v DRFG ctí pravidlo, kdy by se v období blahobytu nemělo zapomínat na ty, kteří se ocitli v nouzi a neobejdou se bez naší pomoci.

Nadace DRFG Davida Rusňáka

S rostoucí prosperitou by měla jít ruku v ruce i lidská dobrosrdečnost a solidarita. Proto již pět let pomáhá Nadace lidem s:

  • hendikepem,
  • sociálně znevýhodněným
  • a pečovatelům o těžce nemocné.

Během sílící vlny pandemie covid-19 skupina DRFG Davida Rusňáka podpořila brněnskou nemocnici u Sv. Anny, které věnovali plicní ventilátor a lůžko akutní péče.

Dlouhodobě Nadace také podporuje například:

  1. brněnskou diecézi, 
  2. Domov Horizont Kyjov, 
  3. Diakonii Brno. 

Nadace je hrdým partnerem projektu Diakonie s názvem Krabice od bot. Jde o sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi, která pod stromečkem v uplynulém roce potěšila 35 tisíc dětí z chudých rodin a azylových domů. 

Díky štědrosti donátorů mohli v roce 2020 podpořit 15 subjektů, finanční příspěvek jménem nadace za uplynulý rok tak v souhrnu činil bezmála 2 miliony korun.

HC Kometa Brno

Brněnský hokejový klub je s investiční skupinou spjat už od roku 2015 a v současné době patří DRFG k hlavním partnerům klubu. V rámci podpory mladých hokejových talentů se skupina nově stala také generálním partnerem mládeže.

Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2020

Také v roce 2020 byla DRFG generálním partnerem prestižního ocenění, které Hospodářské noviny vyhlašují od roku 2008. Smyslem obou cen je napomoct rozvoji bankovního a pojišťovacího sektoru a pomoct veřejnosti snadněji se orientovat v produktech a službách, které finanční instituce poskytují. 

Vysoká škola ekonomická

Vzájemnou dlouholetou součinností a organizací soutěže chtějí představitelé DRFG a Národohospodářské fakulty VŠE podpořit ekonomické znalosti a finanční gramotnost u mladých lidí. Odborná porota ocenila celkem deset studentských prací z oblasti ekonomie, jejich autorům pak nabídla možnost studia bez přijímacího řízení a finanční odměnu.

Klub investorů

Studentská organizace Klub investorů sdružuje přes padesát aktivních členů se zájmem o svět investic a byznysu. Během spolupráce proběhlo několik odborných diskuzí či přednášek na témata spojená například s investováním na trhu nemovitostí. 

Autor: Michal Pecka