6 příkladů, ze kterých je zřejmé, že s tepelnými čerpadly je nutné do budoucna počítat

Níže jsme pro vás připravili přehled 6 projektů, jež ukazují, že obnovitelné zdroje energie, a tepelná čerpadla s nimi, zažívají opravdovou renesanci. Na Západ od našich hranic dokonce vzniká nový typ projektů, kdy tepelná čerpadla nejsou instalována decentralizovaně k jednotlivým nemovitostem, ale jsou použita pro založení tzv. farem, jejichž energii následně odebírají stovky domácností.

Vláda v Nizozemí vyčlenila 100 milionů euro na podporu tepelných čerpadel, kdy domácnosti mohou získat dotaci 1 500 – 1 800 eur na pořízení čerpadla. Snahou vlády je snížit emise skleníkových plynů domácní, jež se ne emisích CO2 podílí z 16 % a zároveň snížit závislost Holandska na zemním plynu.

V Německu leží na stole plány na zvýšení počtu nových instalací tepelných čerpadel tak, aby do roku 2050 fungovalo v zemi 17 000 000 tepelných čerpadel (nyní je to cca 800 000 čerpadel). Současných 70 000 nových instalací ročně je tak třeba navýšit cca šestinásobně. Kromě toho, v Německu pravděpodobně dojde k rozšíření počtu odvětví, u nichž bude vyžadováno snižování emisí skleníkových plynů.

Ve Velké Británii vznikají, zatím pouze na papíře, plány na výstavbu tzv. farem tepelných čerpadel země/voda, kdy teplo z nich má vytápět řádově stovky bytů. První takový projekt vznikne na severu Londýna, očekávaný termín spuštění je ohlášen na říjen tohoto roku a v případě úspěchu lze očekávat, že brzy začnou ve Velké Británii vznikat další podobné projekty.

O něco dále než v Británii jsou Dánové. V Dánsku již existují plány na 13 farem tepelných čerpadel umístěných různých koutech země. Projekt se může těšit finanční podpory ze strany vlády v rozsahu 15 % projektovaných nákladů.

Ve Francii již každá třetí domácnost investovala do některého z obnovitelných zdrojů energií a každá čtvrtá uvažuje o pořízení tohoto zdroje tepla v příštích měsících, přičemž 8 z 10 domácností připouští jako jednu z alternativ tepelná čerpadla. I ve Francii se domácnosti mohou těšit z podpory státu a obnovitelné zdroje tepla jsou zde velmi populární.

Rakousko je jednou ze zemí, která je nejblíže k 100% produkci energií z obnovitelných zdrojů. Rakousko však nejenže plánuje přechod na obnovitelné zdroje energií na úrovni elektráren, ale také na úrovni celé ekonomiky, tj. z Rakouska by mohly naprosto zmizet fosilní paliva, ať už jde o ropu, uhlí a plyn. Ambiciózní plány našich jižních sousedů samozřejmě zahrnují i totální přechod na elektromobily.