Jak na prodloužení platnosti trvalého pobytu v ČR

Cizinec, který žije na území státu České republiky, potřebuje povolení k trvalému pobytu pro cizince. To znamená, že potřebuje některý z těchto dokladů.

 • Průkaz trvalého pobytu pro cizince
 • Karta trvalého pobytu pro cizince 

Pro rodinné příslušníky:

 • Pobytová karta
 • Průkaz o povolení k pobytu

Pokud některý z výše uvedených průkazů nemá, bude takového cizince čekat nějaké to vyřizování.  Průkaz trvalého pobytu, průkaz k trvalému pobytu, karta k trvalému pobytu nebo pobytová karta se vyřizuje na základě žádosti, která se podává na Úřadě Ministerstva vnitra České republiky. Žádost je potřeba podat na vyplněném příslušném tiskopise.

Občané Evropské unie, kteří jsou držiteli průkazu trvalého pobytu, nebo držiteli karty trvalého pobytu, jsou povinní podat žádost do 15 kalendářních dnů od uplynutí platnosti průkazu.

Rodinný příslušník, který je držitelem pobytové karty, nebo karty k trvalému pobytu musí, na rozdíl od držitele průkazu trvalého pobytu nebo karty trvalého pobytu, podat žádost nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti daného průkazu.

Mohou se však vyskytnout nějaké závažné důvody, které zabrání podat žádost o prodloužení trvalého pobytu. V takovém případě je cizinec povinen podat žádost do tří pracovních dnů od zániku těchto důvodů a tyto důvody řádně doložit. Pokud cizinec nedodá žádost v zákonné lhůtě a nepřiloží doklad o důvodech nepodání žádosti, může se tato skutečnost posuzovat jako opožděné podání žádosti a může mu být udělena pokuta.

Potřebné doklady k žádosti o prodloužení průkazu trvalého pobytu:

 •  Cestovní doklad
 •  2 Ks fotografií (Jen v případě, pokud došlo ke změně podoby, nebo mu bude vystaven nový průkaz.)
 •  Poplatek za podání žádosti o prodloužení trvalého pobytu ve výši 200 korun

Rodinný příslušník, držitele povolení k trvalému pobytu, kterému byla vydána pobytová karta nebo průkaz o povolení k pobytu, je povinen k této žádosti doložit kopii cestovního dokladu.

K žádosti o prodloužení doby platnosti pobytové karty nebo průkazu o povolení k (přechodnému) pobytu je rodinný příslušník občana EU podle § 15a odst. 1a 2 zákona č. 326/1999 Sb. povinen doložit:

 •  Cestovní doklad
 • Doklad o zdravotním pojištění
 • Doklad o zajištění ubytování
 • Doklad potvrzující, že pobývá na území ČR s držitelem povolení k trvalému pobytu (občana EU)
 • Poplatek za podání žádosti o prodloužení trvalého pobytu ve výši 200 korun

K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu je rodinný příslušník občana EU podle §15a odst. 3 zákony č. 326/1999 Sb. povinen doložit:

 • Cestovní doklad
 • Doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném u Pojišťovny VZP a. s.
 • doklad potvrzující, že pobývá na území ČR společně s občanem EU
 • doklad o úhrnném měsíčním příjmu rodiny
 • Poplatek za podání žádosti o prodloužení trvalého pobytu ve výši 200 korun

Žádost o prodloužení trvalého pobytu za cizince může podat i jiná osoba s plnou mocí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Průkazy jsou vydány na počkání, pokud však nastane situace, kdy cizinec žádá o nový průkaz, musí se k převzetí dostavit osobně. Chcete pomoci s celým procesem? Využijte služeb agentury IRS Czech, která se právě na tuhle problematiku dlouhodobě specializuje.