Pojištění odpovědnosti zaměstnance je jistotou při práci v terénu i na služebních cestách

Pracujete obezřetně a pečlivě? To je správné a jistě to dokáže zaměstnavatel ocenit. Co se však stane v případě, že zaměstnavateli způsobíte neúmyslně během pracovní doby škodu? S největší pravděpodobností vás hned nepropustí, ale v rámci vyrovnání bude chtít škodu uhradit. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel právo požadovat částku do hodnoty 4,5násobku hrubého měsíčního výdělku zaměstnance. V těchto případech je jistotou mít sjednanou pojistku odpovědnosti zaměstnance.

Nehody se stávají běžně

Proč mít pojištění? Není to zbytečné? Jednoznačně není, protože k nehodám nedochází jen v občanském životě, ale také během pracovní dne, kdy může dojít k rozbití techniky nebo elektroniky používané v práci, ale také k nehodě při služebním výjezdu nebo při práci v terénu. Stačí chvilka nepozornosti a může dojít k vylití kyseliny do přístroje v laboratoři nebo naopak k drcnutí s vysokozdvižným vozíkem ve skladu a paleta s výrobky spadne. Přesně pro tyto případy je vhodné mít sjednané kvalitní pojištění u ERGO. 

Pojistka na blbost v práci

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu se nazývá lidově pojistkou na blbost v práci. Je obdobou pojištění, které se sjednává v rámci majetkových pojištění v občanském životě. Maximální pojistná částka může být až 500 000 Kč a pojistka je vždy se spoluúčastí, kterou lze zvolit. Obdobně si lze navolit tarif, který odpovídá pracovnímu zařazení. Verze Standard je vhodná pro všechny administrativní pracovníky, naopak tarify Řidič a Řidič plus pro ty, kteří používají služební vozidlo nebo je používají pro soukromé účely se svolením zaměstnavatele. 

ERGO

Celosvětově, ale s výjimkami v případě úmyslu nebo alkoholu

Pojistka má platnost celosvětově, což ocení zaměstnanci, kteří vyjíždějí do zahraničí na služební cesty. Samozřejmě ale platí pro pojištění řada výjimek. Především musí mít zaměstnavatel sídlo nebo místo podnikání v České republice, ke škodě musí dojít neúmyslně a nehoda se nesmí stát pod vlivem alkoholu, návykových nebo psychotropních látek. Současně nesmí zaměstnanec vykonávat činnost neoprávněně a mimo svou pracovní náplň, což může být případ častého vypomáhání kolegů ve skladu nebo terénu, k čemuž není daný zaměstnanec zaměstnavatelem oprávněn a ke krytí škody z pojistky v takovém případě nedojde.