Chiptuning a jeho možná rizika

Co chiptuning obnáší a co vašemu vozidlu přinese? Tento způsob úpravy vozidla účinně zvýší výkon motoru, mnohdy až o třicet procent, zatímco napomůže snížit spotřebu paliva. V podstatě se jedná o modifikaci programu v řídicí jednotce. Celý proces je v podstatě velmi jednoduchý, neboť nepředpokládá žádné zásahy do konstrukce vozidla. Díky tomu jsou i náklady na tento typ úpravy poměrně nízké. Chiptuning však představuje i jistá rizika, která je třeba vzít v potaz. Co všechno se může stát?

Možná úskalí neprofesionálního chiptuningu

Neodborné zvýšení výkonu motoru může mít negativní následky, které se s postupem času neblaze projeví. Takovým zásahem může utrpět zejména převodovka v případě, že byla konstruována na nižší točivý moment. Vzhledem k vyššímu výkonu jsou kladeny zvýšené požadavky také na brzdy a chlazení. V případě turbodieselových motorů mnohdy se také nadměrně zanáší filtr pevných částic.

Všechny tyto možné komplikace s sebou přináší samozřejmě značné výdaje na opravy, což může touhu po vyšším výkonu motoru značně prodražit a zkomplikovat. A to je důvod, proč se rozhodně nevyplatí podcenit výběr spolehlivé chiptuningové společnosti, která ke každému vozidlu přistupuje individuálně, s ohledem na jeho parametry a také na aktuální technický stav. Součástí úprav by měly být také další nezbytné úkony, konkrétně diagnostika řídicí jednotky, dynamický test měření emisí nebo záloha původního softwaru na CD.

Dostupnost chiptuningu

Jak je to v současné době s dostupností této služby? Na příkladu menších měst můžeme vidět, že už dávno se nejedná o nijak okrajovou záležitost. Například v Jihlavě chiptuning už nepředstavuje žádný problém, stejně jako je tomu v jiných menších městech. Proč nevyužít možnost snadno a rychle zvýšit výkon vozidla ve vašem okolí, jak to nabízí chiptuning v Jihlavě a jejím okolí?