CE certifikace nepomáhá pouze zákazníkům, ale rovněž i producentům

Každý výrobek, který se dodává na český, potažmo evropský trh, musí mít nějakou formu certifikace. Je totiž potřeba zajistit, aby si zákazníci nekupovali nefunkční, případně dokonce nebezpečné produkty.

Na našem kontinentu je velmi známá kupříkladu certifikace CE, a to hlavně díky tomu, že se jí označují výrobky, co se prodávají po celé EU.

Platí i mimo EU

Aby měl zákazník jistotu, že ho vybraný produkt nepoškodí, musí daný výrobek splňovat státem nastavené normy. Mnoho atestů ovšem platí jen pro danou zemi a jinde už nemají žádnou hodnotu. CE certifikace je však v tomto ohledu jiná, jelikož je validní nejen pro celou EU, ale rovněž i pro státy ESVO.

Produkty, které tento druh certifikace dostanou, tudíž mohou být bez dalšího omezení prodávány v celém evropském hospodářském prostoru, což má samozřejmě celou řadu výhod.

Není však možné umístit si značku CE na všechno. Tento druh certifikace se vztahuje pouze na určité produkty, jmenovitě třeba na teplovodní kotle, elektronická a elektrická zařízení, výtahy, stroje různých typů, hračky či zdravotnické pomůcky. Je toho samozřejmě mnohem více. Kompletní seznam lze najít kupříkladu na stránkách www.certifikujeme.cz.

Značení musí být čitelné

Každý produkt certifikaci CE musí být náležitě označen. Značení by mělo být dobře čitelné. Rozhodně by nikdo neměl mít problém iniciály CE rozluštit na první dobrou. Proto mají mít velikost alespoň 5 mm.

Ne vždy je možné najít značení přímo na výrobku. Často se umisťuje na obal, případně dokonce pouze do průvodní dokumentace.

Je výhodná

Aby výrobek splňoval veškeré specifikace, které jsou pro CE certifikaci nezbytné, je obvykle potřebné provést celou řadu testů, jež mohou být docela nákladné. 

I přesto se výrobcům tyto kroky vyplatí, jelikož díky CE certifikaci pak mohou prodávat své zboží v celé EU, aniž by museli splňovat jakákoliv další kritéria.