Úrovně angličtiny – jak se v nich vyznat?

Každého, kdo se rozhodne chodit do kurzu angličtiny, čeká důležitý úkol –určit svou úroveň angličtiny. Je to také údaj, který potřebujete uvádět ve svém životopise, ale i při vyplňování jiných formulářů či dotazníků. Určit svou úroveň správně je rozhodující, protože jak v případě jazykových kurzů, tak při hledání práce, není dobré se podcenit ani přecenit.

Při pojmenovávání své úrovně angličtiny, lidé často používají slova jako „začátečník“ nebo „pokročilý“. Často to však nemusí stačit a toto rozdělení je považováno za vágní. Naštěstí si můžeme pomoci s klasifikací podle společného evropského rámce pro jazyky (SERR).

Jaké úrovně angličtiny rozlišujeme? Co byste měli ovládat, abyste dokázali postoupit do úrovně následující? O tom je dnešní článek, takže pokud tápete, jaký kurz angličtiny je pro vás vhodný, čtěte dále!

Úrovně A1 a A2

Začneme od začátku. Pokud se chcete dostat na úroveň A1, je potřeba, abyste ovládali základní slovní zásobu a gramatiku, seznámili se s výslovností a uměli odpovídat jednoduché osobní otázky. Dokážete porozumět základnímu psanému textu a pomalému mluvenému projevu a také poradit si v základních situacích při nákupu nebo orientaci ve městě.

Na úrovni A2 jste už mírně pokročilí a dokážete na základní témata vést rozhovor, umíte mluvit o svých zážitcích, plánech nebo ambicích. Váš mluvený projev je plynulejší a slovní zásoba více konkrétní a nabývá na objemu. Na této úrovni si můžete udělat základní Cambridgeskou zkoušku A2 Key.

Úroveň B1 a B2

Na úrovni B1 se nachází většina našich studentů, když k nám do kurzů angličtiny přichází. Rozumí hlavním myšlenkám běžných textů a spontánně reagují v rozhovorech s rodilými mluvčími. Používají už také základní idiomy. Pro tuto úroveň se můžete pustit do Cambridgské zkoušky B1 Preliminary. 

kurz angličtiny

Studenti úrovně B2 už umí komunikovat na odborná témata a rozumí různým přízvukům. Mohou bez problémů napsat strukturovaný text jako je esej nebo úvaha. Na úrovni B2 si studenti často dělají Cambridge zkoušku B2 First nebo státní jazykovou zkoušku základní.

Úroveň C1 a C2

Takto pokročilí mluví rychle a plynule, aniž by měli problém se slovní zásobou. Rozeznávají také v textech skryté významy. Úroveň C1 si můžete potvrdit certifikátem Cambridge C1 Advanced nebo státní jazykovou zkouškou všeobecnou.

Vrcholem je pak úroveň C2, která odpovídá znalostech rodilého mluvčího. Rozlišujete nejmenší významové rozdíly a dokážete se bavit o většině odborných témat. Úroveň C2 odpovídá Cambridge zkoušce C2 Proficiency. 

Jazykové školy PELICAN

Pevně doufáme, že je vám systém úrovní angličtiny po přečtení tohoto článku už jasnější. Pokud byste se rádi zeptali na něco dalšího, nebo vás zajímá nabídka kurzů pro vaši úroveň, napište nebo zavolejte do Jazykové školy PELICAN, kde vám rádi pomůžeme!