Školení o požární ochraně: Nutnost, bez které se ve firmě neobejdete

Součástí řady zaměstnání jsou také školení, kterými se zvyšují nejen odborné vědomosti zaměstnanců.Určitě však se v každé práci uskutečňuje pravidelné školení o BOZP, tedy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. I když ho mnozí už absolvovali několikrát, pro výkon práce je důležité.

Povinné informování o bezpečnosti práce

Školení požární ochrany musí podle zákoníku práce absolvovat každý, kdo nastoupí do práce jako nový zaměstnanec. Je třeba, aby se seznámil s tím, jak postupovat v případě, že by začalo hořet, kde najde hasicí přístroje a jak s nimi zacházet. Často se zdá, že se opakují již veřejně známé záležitosti, ale opak bývá pravdou. V praxi pak může docházet k tomu, že lidé vlastně nevědí, co mají při požáru dělat, a zmatkují. Zákon č. 262/2006 Sb. jasně říká, že o právních předpisech by měl zaměstnavatel své pracovníky informovat při nástupu do zaměstnání a při změně pracovního zařazení a druhu práce. Pracovníci by měli také vědět, kde najdou dokumentace PO.

Moderní on-line školení BOZP a PO

Výhody internetu se dostaly až ke školení zaměstnanců o bezpečnosti práce a požární ochraně. Nejen žáci základních a středních škol se tedy vzdělávají distančně. Na dálku lze provést i vzdělávání online ve firmách. Jedná se o praktické a pro mnohé jistě zajímavé řešení povinnosti, kterou každý zaměstnavatel má vůči svým zaměstnancům. Řada z nich, kteří již takové školení absolvovali, poukazují na jeho informativní formu, příjemné uživatelské prostředí, srozumitelnost i pěkné grafické zpracování. To všechno přispívá k tomu, že online školení je zajímavým způsobem, jak přijít k potřebným informacím, a přitom dodržet literu zákona.

Jak vypadá online školení BOZP

Online kurz BOZP představuje základní školení o právních a ostatních předpisech, jež se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je vhodný při nástupu nových zaměstnanců, ale také pro pravidelné přeškolování již stávajících pracovníků. Jeho součástí jsou obecná legislativa, možná rizika pracovního prostředí, bezpečné pracovní postupy a zásady bezpečné práce. Existují dvě verze tohoto online kurzu BOZP, a to určená pro vedoucí pracovníky a pro běžné zaměstnance. K dispozici je nejen v českém jazyce, ale také v anglickém.

Co si představit pod školením požární ochrany

Vědět, co dělat v případě požáru na pracovišti, je velmi důležité pro bezpečnost pracovníků i pro ochranu firemního majetku. Online kurz PO je možné použít pro všechny kategorie pracovních činností, ať už jsou bez zvýšeného požárního nebezpečí, je u nich zvýšené nebo přímo vysoké požární nebezpečí. Během online školení se zaměstnanci seznámí s tím, jak se mají chovat při vzniklém požáru, jak se používají hasicí přístroje, jak probíhá evakuace lidí a také to, jak se vlastně požár hlásí. Na první pohled to vypadá, že se jedná o záležitosti, které snad každý zná. V krizové situaci se ale často lidé chovají zkratkovitě a je třeba, aby věděli, jak mají postupovat. A jak se říká, opakování je matkou moudrosti. Tudíž i tento online kurz požární ochrany je možné používat při školení nových zaměstnanců stejně jako při pravidelných školeních.

Online kurzy se staly populární formou, jak seznámit firemní zaměstnance s bezpečností práce.