Semináře s právními experty

Uznávaná právnická kancelář Císař, Češka, Smutný započala pravidelnou sérií seminářů, prostřednictvím kterých se setká s řadou právních expertů a společně se seznámí s mnoha zajímavými a aktuálními tématy v oblasti práva.

Úvodní setkání se konalo v prostorách brněnské právnické fakulty, kde se JUDr. Pavel Smutný a ostatní, všestranně vzdělaní kolegové, setkali s jejím děkanem a zároveň vedoucím katedry obchodního práva, JUDr. Josefem Bejčkem.

Obchodní vztahy a role slabšího

První seminář se věnoval ochraně slabší strany v obchodních vztazích, názorově nejednotnému zařazení spotřebitele do role slabšího a postoji německých soudů, které ne vždy vycházejí ze zvyků a používané praxe v obchodních vztazích. Dle profesora Bejčka by v rámci zmíněné ochrany měla být vždy zachována autonomie a soutěžní tržní mechanismus.

Profesionální zaměření advokátní kanceláře

Právní kancelář založil JUDr. Pavel Smutný a postupně ji rozšířil o výborný tým profesionálů zaměřujících se především na služby podnikatelským subjektům. Díky rozsáhlým znalostem a zkušenostem se advokáti mohou věnovat i mimořádným kauzám, odbornému poradenství v insolvenčním řízení a dalším oblastem a fázím podnikání. Několikerá ocenění jsou důkazem kvality a zdárně odvedené práce advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

Zásluhy JUDr. Pavla Smutného

Oblast zájmů JUDr. Pavla Smutného sahá dokonce za hranice České republiky, neboť od roku 2009 figuruje jako prezident Česko-izraelské obchodní komory a na vztazích těchto dvou zemí si velmi zakládá! Současně působí jako mecenáš, který ve stejném roce založil nadační fond Bohemian Heritage Fund. Ten díky sponzorům ročně vybere značné finanční prostředky umožňující rozvoj smysluplných projektů. O dva roky později se zasloužil o založení Ceny Arnošta Lustiga, jež každoročně oceňuje českého občana za zásluhy v oblasti celospolečenských hodnot.