Operativní leasing

V dnešní době se to kolem nás hemží pojmy leasing, půjčky, leasingové společnosti. Co to ale vlastně znamená? Jedná se o dlouhodobý nebo krátkodobý pronájem nějaké věci bez rizik spojených s jeho provozem. Znamená to, že majitelem dané věci je leasingová společnost. Vy ji máte “pouze” v užívání a po určité době se vám nabízí možnost jejího odkoupení.

Operativní leasing je leasing, u kterého je doba pronájmu časově omezená a na konci této doby nemusí dojít k odkoupení majetku od leasingové společnosti. Tuto možnost proto ve velkém využívají firmy, které si díky leasingu pořídí celý vozový park, zvýší tak jeho efektivitu a zároveň sníží náklady na jeho provoz. Uživateli vozu odpadají starosti spojené s provozem vozového parku (například každoroční přezouvání kol, poplatky za servisy a různé další služby, které jsou sjednány v rámci operativního leasingu) a také s prodejem již ojetých vozů.

Mezi další výhody operativního leasingu patří také to, že díky pravidelnému reportingu budete mít vždy přehled o svém vozovém parku i o jeho efektivitě. Budete přesně vědět, kdy je potřeba zbavit se starého vozu (po uplynutí doby pronájmu u leasingu) a nemusíte mít kapitál, abyste si mohli pořídit vůz nový. Vyřešíte to prostě novým operativním leasingem. Skvělou vlastností splátky z leasingu je v neposlední řadě to, že celou částku je možné odečíst z daní!

Společnost HERTZ LEASE nabízí operativní leasing vozidel při tvorbě vlastního vozového parku. Dohodnout se s ní můžete na celkovém množství služeb, které si chcete nechat zajišťovat. Full service operativní leasing zahrnuje veškeré náklady, které souvisejí s provozem vozidla, od oprav a pojištění až po dálniční poplatky. Společnost nabízí při velkých zakázkách zajímavé slevy, které se promítají do měsíčních splátek a nepožaduje akontaci, která v běžných případech tvoří až 30 % ceny vozu!