Na co mohou čerpat dotace bytové domy?

V rámci letošního programu Nová zelená úsporám je možno čerpat státní dotace na zateplení, výměnu oken, na novostavbu a pro celou dalších řadu projektů. Které to jsou? Podívejte se na přehled všeho, co mohou využít bytové domy. Je možno tyto dotace čerpat také jako fyzická osoba?  

Zateplení a zdroje u bytových domů

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám je možno získat státní podporu pro celou řadu projektů pro bytové domy. Jedná se například o zateplení, výměnu oken a dveří, o výměnu zdrojů tepla, nebo o výměnu elektrického či plynového vytápění za systém, který využívá tepelné čerpadlo. Podporují se také solární a fotovoltaické systémy, nebo řízené větrání. Dotaci získáte také pro pořízení dobíjecí stanice pro osobní vozidla.

Výstavba bytového domu

Program je letos možno využít například pro podporu výstavby bytového domu, který bude mít velmi nízkou energetickou náročnost. Stát ale podpoří také změnu stávajícího bytového domu, který před tím, než u něj začala rekonstrukce, nesplňoval kritéria potřebná pro to, aby byl označen jako pasivní. Dále je možno podpořit také výstavbu zelené střechy, systémy, které využívají teplo z odpadních vod, nebo pořízení dobíjecí stanice pro osobní vozidla. 

Nákup bytu v rámci bytového domu

Státní dotaci je možno využít také pro koupi bytové jednotky v novostavbě bytového domu. Ten musí splňovat požadavky na velmi nízkou energetickou náročnost. O dotaci může požádat fyzická osoba, tedy první nabyvatel. Jedná se o fixní částku 1300 korun na metr čtvereční energeticky vztažné plochy bytu, který si majitel kupuje. Nejvýše je pak možno čerpat dotaci ve výši 200 tisíc korun.

Státní dotace pro lepší bydlení jsou v rámci bytových domů velmi štědré. Je třeba doložit všechny potřebné dokumenty, se kterými vám pomohou odborné firmy. Zatímco o některé dotace žádají fyzické osoby, o jiné se stará stavebník.