Legislativní povinnosti ohledně požárních dveří. Co musí splňovat?

V rámci ochrany budovy před nebezpečím požáru je vhodné zvolit požární dveře. Jak se na to dívá legislativa BOZP? Radí odborníci z firmy Extéria, o nichž se dočtete v řadě referencích a recenzích na internetu.

Požární dveře minimalizují šíření ohně

Asi nikdo z nás si nepřeje, aby se někdy stal svědkem požáru v budově. Požární dveře jsou významnou součástí BOZP a PO, jelikož se starají o minimalizaci šíření ohně i kouře v rámci celé budovy. Požární dveře jsou vyrobeny v souladu s přísnými normami, které odpovídají vysokým požadavkům na odolnost i výrobní materiály. V rámci BOZP jsou pak i tyto prvky uvedeny v patřičné dokumentaci.

Zákonné povinnosti

Povinné používání požárních dveří je uvedeno nejen ve vyhláškách, ale také přímo v některých zákonech. Jedná se například o § 5 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (kde jsou uvedeny povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob). Povinnosti jsou shrnuty také v § 17 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (kde se pojednává o základní povinnosti fyzických osob). Informace vám poskytne také vyhláška č. 202/1999 Sb. Ministerstva vnitra, která stanovuje technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

Třídy odolnosti musí být vyznačeny

Každé požární dveře splňují zákonem stanovené požadavky. Následně jsou pak označeny nejen fyzickou značkou, ale také projektovou dokumentací, a to na každém rámu i dveřích. Značky jsou také přístupné pro případnou kontrolu, a to i po zabudování dveří. Značky jsou viditelné a čitelné, nesmí být smazatelné. Budou dveře označovat po celou dobu jejich životnosti.

Druh konstrukce

Dle jednotlivých komponentů, ze kterých jsou dveře zhotoveny, se dále dělí. Pod označením D1 (DP1) nalezneme ocelové dveře z nehořlavých materiálů, které nezvyšují intenzitu požáru v požadované době odolnosti. Další kategorie, D2 (DP2), značí dveře zhotovené z hořlavých i nehořlavých materiálů, které nezvyšují intenzitu požáru v požadované době odolnosti. A následně kategorie D3 (DP3), což jsou dřevěné dveře, které zvyšují v požadované době intenzitu požáru.

Požární dveře se řídí platnou legislativou.