Kotlíkové dotace v roce 2019 – je čas nejvyšší čas!

I v roce 2019 můžete získat od státu dotace na pořízení ekologického zdroje tepla, a to až do výše 147 500 Kč!  Novinkou jsou letos tzv. Kotlíkové půjčky, kdy máte možnost získat naprosto bezúročně až 200 000 Kč. Nový zdroj tepla pro Vaši nemovitost nebyl snad nikdy dostupnější, využijte toho!

Nejvyšší dotaci, až 80 %, lze získat na nákup a instalaci tepelného čerpadla, absolutní částka je v tomto případě omezena 127 500 Kč, lze ji však navýšit díky bonusu pro prioritní oblasti ve výši 7 500 Kč a dotačnímu bonusu v rámci kombinace kotlíkových dotací s programem Nová zelená úsporám (zateplení domu).

Výzvy kotlíkových dotací pro tento rok musí dotčené kraje vyhlásit do 30.9.2019 a žádosti začít přijímat do 30.10.2019, aktuální informace o těchto výzvách najdete na této stránce.

I letos lze očekávat obrovský zájem

Stát letos poslal krajům k rozdělení 3,125 miliardy Kč, i letos je očekáván obrovský zájem! Váhat z žádostí by neměly zejména ty domácnosti, které stále topí kotlem na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, jejichž provoz bude zakázán po roce 2022.

Jedna z posledních šancí zbavit se „výhodně“ starých kotlů na tuhá paliva

Podpora tepelných čerpadel je součástí české energetické strategie a klimatické podmínky, jež si klade za cíl snížení emisí skleníkových plynů, i proto letos nelze dotace čerpat na uhelné kotle.

V žádostech vedou tepelná čerpadla

Tzv. kotlíkové dotace vyhlašují jednotlivé kraje České republiky od roku 2015, žadatelé o ně si nejčastěji pořizují nová tepelná čerpadla, v závěsu jsou kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle.

Pokud uvažujete o novém zdroji tepla pro Vaši domácnost, je nejvyšší část zajímat se o možnosti získání dotací od státu a výhody, které Vám mohou přinést jednotlivé zdroje tepla registrované k dotacím, viz zde.