Kongresy v srdci Evropy

Příprava kongresu, vědecké, diplomatické či odborné konference si vyžaduje vysoké nároky na organizaci plánovaného shromáždění ze strany pořadatele i společnosti, jež akci realizuje. Akci většinou zastřešuje hotel či hotelový komplex, který je schopen nabídnout nejen vhodné přednáškové prostory a zázemí, ale i doplňkové služby ve vysoké kvalitě. Uvedený subjekt je konkrétním realizátorem veřejného shromáždění a pořadatel na něj zcela samozřejmě spoléhá.

Kvalitní zázemí v kongresovém centru

Praha coby metropole České republiky byla a je místem konání mnoha sympozií se zahraniční účastí. Mezi jinými můžeme jmenovat zasedání NATO v roce 2002 či dřívější zasedání Měnového fondu. Místem obou setkání se stalo kongresové centrum Praha nacházející se uprostřed hlavního města.

Další možností, kde můžete pořádat větší zasedání a kulturní události je kongresové centrum Praha v TOP Hotelu. Budova se pyšní kongresovým sálem, jehož skvělá akustika umožňuje i pořádání koncertních vystoupení. Základním požadavkem při konání odborného shromáždění jsou samozřejmě konferenční prostory. Praha může nabídnout vysokou kvalitu při pořádání kongresů ohledně zajišťovacích i dalších doplňkových služeb, technické vybavení, možnost ubytování, stravování a rozmanité uspořádání stolů a židlí. Kongresový hotel Praha je schopen postarat se o své hosty po všech stránkách. V základní nabídce nalezne náročný zákazník vedle dostatečných parkovacích míst, pořádání společenských akcí a cateringových služeb také směnárnu a wellness. Kongresový sál Praha vychází vstříc pořadatelům konferencí a sestavuje stoly speciálně podle přání do divadelního, školního či slavnostního uspořádání.

Praha v mezinárodním srovnání

Praha se nachází uprostřed Evropy. Tato příznivá geografická poloha spolu s kulturními a historickými památkami přispívá k příznivé pověsti této evropské metropole. Stává se oblíbeným cílem turistů, ale i odborné veřejnosti. Zároveň je schopna se postarat i po profesionální a technické stránce o veškerou organizaci kongresů a jiných významných mezinárodních akcí.