Komíny s dobrým tahem

Komíny potřebují mít hlavně dobrý tah, aby se pozitivně ovlivnily náklady na vytápění a samotný účinek topení. Od moderních komínů můžete očekávat pohodlnou údržbu a splnění nároků na bezpečnost při odvádění spalin mimo budovu. Stavba komína je spojena s výběrem potřebných komínových komponentů.

Jak vybrat komín?

Vybírat komín jenom podle vzhledu nemusí být vždy ideálním řešením. Hodně záleží na výkonu, záruce, servisu, certifikaci, ale hlavně na kvalitě zvoleného materiálu. Jednovrstvé komíny se hodí tam, kde se spalují tuhá paliva (uhlí, dřevo, koks) se spalinami o teplotě od 200 °C. Při vytápění plynem nebo olejovým topidlem budete muset jednovrstvé komíny opatřit vložkami. Komínové vložky chrání komínovou konstrukci a zabraňují styku spalin se zděným pláštěm.

Při realizaci se uplatňují i vícevrstvé systémy. Například třívrstvé komíny jsou tvořeny vložkou z keramiky nebo z nerez oceli, z tepelné izolace (minerální, skelná vata) a z komínových tvarovek z pálené hlíny nebo z lehčeného betonu. U tvarovek jsou plusem různé počty a tvary otvorů, což umožňuje stavbu komína podle potřeby.

Zaměřte se také na výběr komínové stříšky vylepšující tahové vlastnosti a chránící průduch komínu před nepříznivými povětrnostními vlivy. Kouřovody budou lépe chráněny proti zatékání a sníží se i pravděpodobnost, že vám dovnitř spadne například pták, listí apod.

Revize komínů

Revize a prohlídky komínů se dělají hlavně pro zajištění bezpečnosti vašeho domu. Dokonce i zákon zmiňuje povinnost kontrol u komínů. K opravám a čištění budete potřebovat vyhovující kominické potřeby. K základům dobrého tahu komína patří čistá průchodová cesta. Zkontrolovat a odstranit všechny spadané nečistoty můžete přes vybírací komínová dvířka. U komínů se také prohlíží, jak jsou kouřovody těsně připojeny ke spotřebiči a k samotnému komínu.