Jaké výhody tepelných čerpadel přetrvávají i v roce 2018?

Rostoucí počet instalací, podpořen nejen státními příspěvky, ale i zkušenostmi stávajících majitelů, stejně jako důrazem na nízkou energetickou náročnost budov potvrzují, že tepelná čerpadla jsou ve velké řadě případů nejvhodnějším zdrojem tepla. Pojďme si na následujících řádcích shrnout, z čeho se mohou majitelé tepelných čerpadel těšit i v roce 2018.

Levný provoz

I v době podprůměrných cen konvenčních zdrojů tepla (elektřina, zemní plyn, uhlí apod.), tepelná čerpadla nabízí nejnižší provozní náklady*. Zdroje tepla využívané tepelnými čerpadly, tj. vzduch, geotermální teplo, voda, přitom zůstanou i nadále „zdarma“, u konvenčních zdrojů naopak hrozí zvyšování cen, a to jak z důvodu růstu cen komodit, tak z důvodu růstu cen elektrické energie způsobeného zvyšující se poptávkou v průmyslu a přechodem na obnovitelné zdroje, kdy například solární elektrárny či větrné elektrárny produkují elektrickou energii za ceny, jež jsou násobně vyšší než ceny elektrické energie vyráběné z fosilních paliv, štěpením jádra apod.

Bezstarostný provoz

Ano, kotle na tuhá paliva mají mechanismy na automatické přikládání, ta ale pouze snižují frekvenci Vašich návštěv v kotelně, protože i do zásobníku je čas od času nutné přiložit. Tepelná čerpadla si energii získávají zcela sama z okolí, ať už jde o vodu, vzduch či geotermální teplo, tj. do kotelny budete muset jen za účelem doporučené servisní prohlídky čerpadla, a to jednou ročně po konci topné sezóny.

Dlouhá životnost

Zkušenosti ze Švédska, kde tepelná čerpadla mají dlouhou tradici, ukazují, že tento zdroj tepla může svým majitelům sloužit na výbornou i více než 20 let. Tyto zkušenosti přitom přináší jednotky instalované v devadesátých letech, u dnešních moderních zařízení lze očekávat životnost ještě delší! Zároveň, skandinávské země jsou jasnou ukázkou toho, jak si tepelná čerpadla udržují své výhody v dlouhodobém horizontu.

„Doplňkové“ funkce

Kotlem na tuhá paliva si v létě nemovitost nevychladíte. Stejně tak, elektřinou si nevyhřejete vodu v bazénu, a když už, bude Vás to stát jmění. Tepelná čerpadla toto zvládají bez potíží, a nejen to, těšit se můžete například i z:

  • možnosti propojení tepelných čerpadel s fotovoltaickým zařízením, což Vám pomůže snížit spotřebu elektrické energie
  • možnosti ohřevu velkého objemu vody
  • propojení s mobilní aplikací
  • funkce „penetrace“ místnosti, kdy je teplota v interiéru udržována na 10 °C
  • schopnosti filtrovat vzduch vpouštěný do místnosti a zbavovat ho nadměrné vlhkosti

*zdroj: modelový příklad TZB-info.cz