Jak na zdravotní pojištění pro cizince

Cizinci pracující v ČR by měli mít zajištěno rovněž zdravotní pojištění. Jakým způsobem si ho zajistit a co z této povinnosti vyplývá pro zaměstnavatele?

Zdravotní pojištění cizinců v ČR

Povinné zdravotní pojištění cizinců na českém území je vyžadováno dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Cizinci, tj. občané ze zemí mimo EU, si v tuzemsku nemusejí platit zdravotní pojištění, mohou se účastnit i veřejného pojištění. Z tohoto pohledu je potřeba rozlišit dva případy, a to na cizince s trvalým pobytem a na cizince bez něj.

Cizinci s trvalým pobytem

Pakliže, jak definují pojišťovny, cizinec nepodléhá právním předpisům jiného státu EU/EHP/Švýcarska, nebo nepodléhá dle mezinárodní smlouvy předpisům druhého smluvního státu, je tato osoba s trvalým pobytem povinně zdravotně pojištěna.

Dotyčný se tak účastní veřejného zdravotního pojištění a získává obdobná práva jako jakkoli jiný občan ČR. Pojištění automaticky vznikne se získáním trvalého pobytu na území ČR.

Cizinci bez trvalého pobytu

Cizinci ze zemí mimo EU/EHP/Švýcarska se mohou veřejného zdravotního pojištění účastnit také coby zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Do stejné kategorie jsou taktéž zahrnuti cizinci pocházející ze zemí, které mají s ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, v níž je rovněž zdravotní pojištění vymezeno.

Ostatní cizinci

Specifickou skupinou osob, u nichž vzniká nárok na veřejné zdravotní pojištění, jsou rovněž žadatelé o azyl, cizinci pobírající dočasné ochrany a děti narozené cizincům, jež mají udělen trvalý pobyt.

trvalý pobyt

V ostatních případech si cizinec musí u vybrané pojišťovny sjednat soukromé zdravotní pojištění. Vyžaduje se, aby toto pojištění dosahovalo pojistného krytí minimálně ve výši 30 000 EUR. Toto nastavení je limitováno zákonem a kontrolováno.

Takovéto komerční pojištění je možno sjednat také na pracovištích ZP MV ČR nebo ihned z domova přes internet. Může mít podobu pojištění nutné a neodkladné péče, případně komplexní zdravotní pojistky.

Platba státem

Taktéž u cizince může nastat případ, že zdravotní pojištění si neplatí sám, ale je mu placeno státem. Tyto případy jsou vymezeny v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.

Dle VZP to jsou:

  • Cizinec, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území.
  • Cizinec, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany.

Povinnost zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele je především stanovena oznamovací povinnost. Musí tedy vznik a ukončení účasti v nemocenském pojištění zaměstnance oznámit, pakliže tento nemá na území ČR trvalý pobyt.

Oznámení je nutné odeslat na příslušném formuláři. Například VZP uvádí cizince ze zemí mimo EU bez trvalého pobytu pod tzv. kódem C. Chcete s celým procesem zřízení správného zdravotního pojištění pro cizince pomoci? Kontaktujte agenturu IRS Czech, která se na tuto problematiku specializuje.