I v obchodech a provozovnách je mnoho rizik. Jaká jsou ta nejčastější?

Ať už podnikáte v oboru strojírenství, v oblasti informační technologie nebo vlastníte drobný maloobchod, v každém případě se na vás vztahují zákonem stanovené předpisy z hlediska BOZP a PO. Prakticky všude na vás číhají rizika, která mohou vyplynout až v pracovní úraz (v nejlepším případě). Aby se takovým scénářům předcházelo, je zde firma Extéria, která se o zajištění zákonem stanovených předpisů postará. 

Pomocnou ruku, kterou firma nabízí, by měli využít hlavně majitelé velkoobchodů a maloobchodů. Důvodem toho je fakt, že rizika jsou v obchodech čili v jejich provozovnách a skladech opravdu obrovská. A je jich nespočetně mnoho. Zvládnout tak zajistit veškeré zákonem stanovené předpisy z hlediska BOZP a PO je velmi náročné. 

Ublížit mohou větší i menší činitelé

Rizik je v obchodech opravdu mnoho. Jen málokterý člověk si však uvědomuje, že ublížit mohou nejen větší, ale také menší rizikoví činitelé. Bohužel ti malí rizikoví činitelé jsou velice často podceňováni. Patří k nim obyčejné špatně umístěné zboží v regálech, i to může napáchat řadu škod. 

Jaká rizika jsou v obchodech nejčastější?

Pojďme si však zmínit obecná rizika, která jsou v obchodech a prodejnách nejčastější. Mezi rizika patří například pád osoby z žebříčku nebo ze schůdků při manipulaci se zbožím v regálech. Dále také pořezání ostrými předměty nebo zásah elektrickým proudem při používání či údržbě elektrického stroje.

K dalším velice častým rizikům patří i poleptání pokožky při špatné manipulaci s chemickými látkami, dále pak uklouznutí na znečištěné nebo mokré podlaze nebo pád břemene z regálů ve skladových prostorách.

Také může dojít k poleptání pokožky při práci s čistícími prostředky, k popáleninám vzniklých při manipulaci s horkou kapalinou (párou nebo olejem) nebo problémy s pohybovým ústrojím, k čemuž došlo při manipulaci s těžkými břemeny.