„Che“ Guevara a peníze

Známý symbol kubánské revoluce Ernesto „Che“ Guevara se stal mýtem a symbolem mezi mladými hlavně od druhé poloviny 60. let minulého století. V jeho osobnosti se zrodil mýtus už jen proto, že zemřel dříve, než stačil zestárnout. Při různých kontroverzích se nezřídka potvrdilo, že právě on byl tou osobou respektovanou veřejností, ale i pravicí. Jeho prestiž pramenila z neochoty sklonit se před státním zájmem a s lhostejností dokázal odmítnout všechny pocty a slávy jemu nabízené. Nechtěl pro sebe žádná privilegia, vyzařovalo z něho zvláštní charisma a lidskost, možná až svobodomyslnost.

„Che“ byl však také důrazným odpůrcem všech ekonomickým přeměn a reforem schválených v SSSR a po roce 1965 zavedených i na Kubě. „Che“ byl přesvědčen, že pomocí jeho revolučního vědomí může rychleji vybudovat komunismus a nemuset procházet celou fázi socialismu, což znamenalo, že fázi socialismu chtěl úplně přeskočit a vynechat.

Ze všeho nejdříve se rozhodl zcela zrušit cenový zákon, tržní hospodářství, nechal zavést ceny shora bez ohledu na nabídku a poptávku. Tímto postupem chtěl zcela odstranit peníze.

Výrobní podniky a továrny se měly financovat samostatně, uzpůsobit si výrobu poptávce, zaměřit na aktiva a mít volnost při přijímání a propouštění zaměstnanců. Takovou činnost podniků by kontrolovala opoziční skupina, tvořená převážně z členů komunistické strany, kteří by měli možnost podnik nebo továrnu přímo nechat zkrachovat, pokud by nebyl zajištěn potřebný zisk. „Che“ nechtěl připustit, aby se do jeho plánů vloudila nějaká kapitalistická logika nebo myšlenka a následně zavrhl rozhodovací samostatnost podniků.

Jeho cílem bylo zformovat, připravit občana, aby byl schopný a připravený pro společnost, vydaný pro kolektiv. A taková výchova probíhala dobrovolnou neplacenou prací, neustálých morálních podnětů, bezplatných sociálních služeb, „Che“ usiloval o to, aby lidé dostávali své platy odpovídající vykonané práci se srážkami v případě nesplnění norem a každý jednotlivý pracující už neměl být zbožím, měl se osvobodit z procesu prodávání své pracovní síly…

Etická složka a myšlenka patřily jistě k předním bodům Guevarovi revoluční doktríny, která se však stěží mohla naplnit…

Autor: Radim, CW