BOZP není nadávka z minulého režimu

BOZP, CO, VLK, SSM, ROH. Pár zkratek, které známe důvěrně z dob před rokem 1989. Přesto minimálně jedna z nich přežila do dneška a s dobou získává stále více na významu. 

Každá práce je charakteristická určitými riziky. Přestože chybovat je lidské, mohou pochybení v kombinaci s rizikem dané práce způsobit značné problémy, jež by se nemusely vyplatit. V případě zanedbání pracovních povinností hrozí nejen vysoké peněžní sankce, ale nezodpovědné chování by mohlo vést k ohrožení zdraví a života. A mnohdy tyto situace nastávají naprosto zbytečně.

Za chybami na půdě bezpečnosti práce stojí především nevědomost a nepozornost. Vina potom stojí na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

Chyby na straně zaměstnanců

Spousta zaměstnanců bezpečnost práce nedodržují, čímž ohrožují zdraví své i svých spolupracovníků. Tuto skutečnosti ani neuvědomují. Zaměstnanci se dopouští nejrůznějších chyb, jako je například nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek, nenahlašování pracovních úrazů či nesplnění vymezených opatření vytvořených pro odstranění rizika úrazu. V neposlední řadě zaměstnanci nedodržují stanovené pracovní postupy a nerespektují interní dokumentaci.

Chyby na straně zaměstnavatelů

Mezi pochybení na straně zaměstnavatelů spadá neznalost základních povinností týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany. Zaměstnavatelé často oslovují nekvalitní externí dodavatele poskytující školení bezpečnosti práce a požární ochrany, neboť nabízí nejnižší cenu za školení. A v neposlední řadě je chybou špatná spolupráce a komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Na rozdíl od minulosti, dnes se na tuto problematiku specializují externí společnosti a tak není bezpodmínečně nutné mít ve firmě přímo vyčleněného specialistu. Pakliže hledáte vhodnou společnost, v jejíž kompetenci je požární ochrana a bezpečnost práce, zkuse třeba M3 konzult s.r.o.. Portfolio služeb této firmy zahrnuje požární ochranu (PO), bezpečnost práce (BOZP), koordinaci BOZP na staveništi, hygienu, revizi, požární bezpečnost staveb, školení PO a BOZP, krizové plánování a bezpečnostní značení. M3 konzult s.r.o. se orientuje na celou Českou republiku, přičemž po úvodní konzultaci se zdarma dostaví kamkoliv.