Bourání bez povolení. Kdy je to možné?

Bourací a demoliční práce sice nevykonáváme denně, ale jednou za čas jsou potřebné. Je to zpravidla ve chvíli, kdy se nemovitost zděděná po prarodičích nebo rodičích začne hroutit na hlavu, a stává se tak pro své okolí velice nebezpečnou. Pokud k něčemu takovému dojde, povoláváme na pomoc firmu zaměřující se na demolice, která objekt srovná se zemí. Aby k tomu ale mohlo dojít, je zapotřebí mít povolení. Nebo ne?

Bourání bez povolení – je to vůbec možné? Prakticky všude na internetu se píše o tom, jak důležité je sehnat demoliční výměr, který je takovým povolením konkrétní demolice. Jenže lze některý objekt zbourat i bez případného povolení? Nebo je opravdu tak potřebné a důležité?

Některé objekty lze zbourat i bez povolení

Jen málokdo si uvědomuje, že některé objekty je možné zbourat i bez povolení. Skutečně takové objekty existují. Mluvíme kupříkladu o nevelkém skleníku, malé budově na nářadí, o nízkém plotě nebo třeba o kurníku. K demolici těchto objektů můžete přistoupit, aniž byste museli informovat patřičné úřady. 

Obecně lze říct, že bez demoličního výměru lze zbourat objekty, které nebyly postaveny na základě stavebního povolení. Také to mohou být objekty, které nejsou zaznamenány v katastru nemovitostí jako stavby. I ty lze tedy zbourat bez demoličního výměru. 

Potřebuju ohlášení nebo povolení?

Při demoličních a bouracích pracích dochází k mnoha neshodám a nesrovnalostem. Lidé si totiž úplně nejsou jistí tím, co k demolici stavby vlastně potřebují. Zatímco někdy je potřebné ohlášení, jindy stačí jenom povolení. Kdy tedy potřebujete to a kdy ono?

Jestli potřebujete případné povolení nebo stačí stavbu jenom ohlásit, to vám prozradí to, jak byla daná stavba, kterou chcete zbourat, postavena. Pokud jste daný objekt postavili na základě ohlášení, nebudete potřebovat nic jiného než opět jenom ohlášení. Jestliže byl objekt postaven na základě povolení, povolení musíte získat i nyní.