Angličtina – jazyk dneška

Znalost alespoň jednoho světového jazyka by měla být v dnešní době samozřejmostí. Vzhledem k neustále se prohlubující globalizaci se jako jasná volba zdá být angličtina. Můžeme o tom polemizovat do nekonečna, ovšem výhoda jednoho společného jazyka je nevyvratitelná. Roli, kterou po staletí hrála latina, přebrala právě angličtina. Ať už patříte mezi ty, kteří jsou tímto germánským jazykem nepolíbeni, nebo si nejste úplně jistí „v kramflecích“, výběr vhodného jazykového kurzu angličtiny by měl být na předních místech vašich úkolů.

Metodika

Biflování slovíček i drilování gramatiky jsou nutnými „zly“, kterými musíme při učení se cizímu jazyku projít. Ovšem jazyk není jen o tom, pokud se jím nenaučíte opravdu mluvit, zařadíte se leda tak mezi zástup věčných začátečníků. Způsob výuky angličtiny i dalších cizích jazyků prošel v posledních letech se radikálně změnil. V rámci kurzů neočekávejte zkoušení slovíček před tabulí, ale propracovanou metodiku, která vám pomůže osvojit si jazyk v co nejkratší době a s co největší efektivitou. Samozřejmostí bývají hodiny vedené rodilými mluvčími.

Kurzy angličtiny Praha 1

Pražská škola Lingua Sandy, člen Asociace certifikovaných jazykových škol, patří mezi ty jazykové školy, kterým můžete důvěřovat. Nejenže vzdělání jejích lektorů musí odpovídat vysokým standardům jmenované asociace, ale jejich jazyková kompetence je průběžně kontrolována prostřednictvím hospitací, dotazníky spokojenosti i prověřována předním českým metodikem z Univerzity Karlovy.

Hodnocení výuky

I když většinou nevzpomínáme na školní testy s láskou, závěrečná zkouška, kterou po absolvování kurzu či dohodnutého počtu hodin student školy Lingua Sandy skládá, je důkazem, že tím nejdůležitějším je to, co si z hodin odnesete. Studium v této škole je tak výbornou přípravou na složení mezinárodních jazykových zkoušek, které si zde vyzkoušíte nanečisto.

Máte-li už angličtinu zvládnutou, vybrat si můžete z dalších čtyřiceti světových jazyků. Co například výuka čínštiny?