3 nejčastější situace, které řeší advokát

Téměř každý se za svůj život dostane do situace, kdy bude muset vyhledat pomoc advokáta. Náš právní systém není totiž každému běžnému člověku srozumitelný a v některých případech to bez advokáta v podstatě ani nejde. Přinášíme vám přehled 3 nejčastějších situací a skutečností, při kterých jeho pomoc budete potřebovat.

Smlouvy o převodu nemovitosti

S koupí a prodejem nemovitostí to nikdy není úplně jednoduché. Advokát moc dobře ví, co má obsahovat kupní smlouva, darovací smlouva nebo smlouva o převodu družstevního podílu. Podklady pro sepsání těchto smluv můžete dnes zaslat elektronicky a touto cestou je také dostanete vyhotovené zpět. Cena za tuto službu se odvíjí podle toho, v jaké celkové hodnotě je nemovitá věc, která se smlouvy týká.

Vymáhání nároků z titulu náhrady újmy

Na této skutečnosti je nepříjemná především ta spousta papírování a řešení celé situace s pojišťovnami. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví, to je to, co budete chtít.Advokát zastupuje poškozené (nebo pozůstalé) v případě dopravních nehod, pracovních úrazů, ale i při pochybení lékařů nebo nemocí z povolání. A právě jednání s úřady a pojišťovnami je jeho hlavní náplní práce.

Návrh a žádost o rozvod

Rozvodem v Čechách končí až polovina manželství a tento „trend“ stále roste. Služby advokáta jsou v případě rozvodu nevyhnutelné. Návrh na rozvod manželství se dá podat online, není nutné osobní setkání. V případě, že se vám v manželství narodily děti, které jsou nezletilé, je třeba podat také návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu před a po rozvodu manželství. V lepších případech proběhne rozvod manželství dohodnou, kdy je pár schopný se domluvit na vypořádání majetku nabytého za trvání manželství. Toho je schopno cca 25 % sezdaných párů.

Se všemi těmto výše uvedený případy pomůže zkušený právník a advokát Petr Kazda.